Please note

Due to the recent spike in Covid-19 cases, we are no longer able to entertain walk-in visits to our headquarters or any of our facilities.

Glucient SR 750mg sustained-release tablets

Ferron Par Pharmaceuticals

Product packaging may vary from one country to another.

Ingredients in every sustained-release tablet

Metformin HCL 750 mg

Each package contains

2 blisters of 15 sustained-release tablets

Other details

Dosage formTablet; coated; sustained-release
Flavour None

W.H.O. classification

ATC Level 1 A - Alimentary tract and metabolism
ATC Level 2 A10 - Drugs Used in Diabetes
ATC Level 3 A10B - Blood Glucose Lowering Drugs; excl. Insulins

Warnings

Pregnancy

NOT RECOMMENDEDThis item is not safe for use during pregnancy.

Lactation

NOT RECOMMENDEDThis item is not safe for use during lactation.

Alcohol

NOT RECOMMENDEDThis item should not be used with alcohol.

Machinery

CAUTIONThis item may not be safe for use while operating heavy machinery. Use with caution and after consultation with your doctor.

Available in

The Netherlands

Dosage information

18 YEARS OLD AND ABOVE
Uw arts kan Glucient SR voorschrijven om als enig middel te gebruiken of in combinatie met andere orale geneesmid­delen tegen diabetes of met insuline.
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Slik de tabletten heel door met een glas water en kauw er niet op. Gewoonlijk zal de behandeling starten met 500 milligram Glucient SR per dag. Nadal u Glucient SR ongeveer 2 weken heeft ingenomen, kan uw arts uw bloedsuiker meten en de dosis aanpassen. De maximale dagelijkse dosis is 2000 milligram Glucient SR per dag.
Normaal gesproken moet u de tabletten eenmaal per dag innemen, bij het avondeten.
In sommige gevallen kan uw arts u adviseren om de tabletten tweemaal per dag in te nemen. Neem de tabletten altijd met voedsel in.
Als u nierproblemen heeft, kan het nodig zijn dat uw arts een lagere dosis voorschrijft.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken, maar als u ongewone verschijnselen krijgt, neem dan contact op met uw arts. Als de overdosering groot is, is de kans groter dat lactaatacidose optreedt en dit is een medische noodsituatie die in het ziekenhuis behandeld moet worden (zie ook rubriek 4. 'Mogelijke bijwerkingen').
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan in met wat voedsel zodra u eraan denkt.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Indication